Piela Auvinen

Kuvataiteilija, keraamikko, kulttuurialan opettaja

Kuvataiteilija, kuvataiteen ylempi AMK-tutkinto, Saimaan ammattikorkeakoulu

Keraamikko, Muotoilija (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu

Kulttuurialan opettaja, TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, TAOKK

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto

s. 1981 Turussa

Jäsenyydet: mm. Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry, Teollisuustaiteen liitto Ornamo, Paperihuone ry, Suomen muinaistaideseura ry

www.piela.fi
044 587 1153
piela.auvinen(at)gmail.com
C
V

Piela Auvinen (s. 1981) on Hattulassa Leteensuolla asuva kuvataiteilija (ylempi AMK), keraamikko (AMK) ja kulttuurialan opettaja (AmO). Hän käyttää ja tarkastelee teoksissaan savea monipuolisesti eri tekniikoilla. Keskeistä hänen työskentelyssään on kokeilu, materiaalin tutkimus, tekniikan hallinta ja usein myös leikkimielisyys.

Auvinen on empaattinen ihmismielen tarkkailija sekä kuvaaja. Hän pyrkii usein töissään mahdollistamaan koskettamisen. Auvinen on kulttuurin moniosaaja, ikuinen opiskelija, tinkimätön ja kunnianhimoinen sekä pyrkii kaikessa pidemmälle ja syvemmälle. Avoimuus, ennakkoluulottomuus, uteliaisuus sekä mielenkiinto erilaisia ilmiöitä kohtaan antaa Auviselle aiheita teoksiin. Savi taiteellisen kommunikaation ilmentymänä on kulkenut hänen mukanaan pienestä pitäen ja sen merkitys Auviselle kasvaa vuosi vuodelta.

Hänen teoksiaan on ollut mm. NÄKYMÄ 2015 – Utopia (Toijala), MAISEMA 2015 (SKjL:n teemanäyttely Pieksämäellä), Wacshen – Kasvu 2016 (Celle, Saksa), Särö-Sprickan-Fracture 2016 (Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely, Loviisa), VIIVA 2018 (Hämeenlinnan Taiteilijaseuran 70-vuotisnäyttely, Hämeenlinnan taidemuseo). Auvinen on toiminut vierailevana muotoilun asiantuntijana/arvioijana palkintorahalautakunnassa ja ansioitunut saven materiaalitutkimuksessa sekä keraamisten historiallisten rekonstruktioiden tekijänä Suomessa.

PINTA -SURFACE, keramiikka, 2018
Rv / PW 3-8, 7:1, keramiikka, 2016
Licence to Express, #licencetoexpress, keramiikka, 2018
Uneton – Sleepless, keramiikka, 2018