Hannele Parviainen

Kuvataiteilija AMK

s. 1977 Kankaanpäässä

Tampereen ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus

Artenomi AMK, Tuotemuotoilun koulutusohjelma, Hämeen ammattikorkeakoulu

Jäsenyydet: Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry

 

 

 

”Piirustus ja valo ovat taiteellisen työskentelyni kulmakiviä. Valokuvissani pyrin siihen, että katsoja tulisi kosketetuksi. Muussa luovassa työssäni yhdistyvät kuvataide, käsityö ja muotoilu. Taustalla ovat tutkinnot sekä muotoilun että kuvataiteen alalta. Olen kiinnostunut teoksen ja tilan konkreettisesta ja käsitteellisestä suhteesta.”

Hannele Parviainen (os.) Tarna aloitti tuotemuotoilun opinnot Hämeen Ammattikorkeakoulussa vuonna 1996. Valmistuttuaan hän täydensi opintojaan kuvataiteen opinnoilla Belgiassa sekä Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Taiteilijaseuran jäseneksi Parviainen hakeutui vuonna 2008 ja toimi seuran puheenjohtajana neljä vuotta.

Merkittävimpiä näyttelyitä Parviaiselle ovat olleet kotimaisten yksityisnäyttelyiden lisäksi ryhmänäyttelyt Saksassa ja Israelissa. Lisäksi hämäläisissä varhaiskasvatuskeskuksissa esillä ollut teossarja antoi kokemuksen hoitavan valokuvataiteen mahdollisuuksista – lasten spontaanit reaktiot lammasaiheisten kuvien parissa loivat uudenlaista motivaatiota taiteen tekemiseen. Projektille myönnettiin lastenkulttuurin kohdeapuraha.

 

 

 

 

 

 

Parviaisen teos ”Geenimuisti” on viiden teoksen paperileikkaussarja. Yksittäisen teoksen voi tulkita DNA-ketjuina, jotka varjoina ja heijastumina monistuvat taustalle luoden uusia rihmastoja. Tutkimuksen mukaan aiempien sukupolvien kokemat merkittävät tapahtumat muuttavat yksilön geenistöä pysyvästi. Muutos periytyy seuraaville sukupolville ja voi muokata useiden sukupolvien geenejä. Tästä näkökulmasta Parviainen tutkii mm. pakolaisuuden ja kodin jättämisen vaikutuksia yksilöön.

Geenimuisti I
Geenimuisti II
Geenimuisti V