Mervi Suomalainen

Mervi Suomalainen

Mervi Suomalainen s.1966
Kuvataiteilija, kuvataideopettaja, AMK Taideteollinen korkeakoulu

Mervi Suomalainen on on toiminut päätoimisena opettajana visuaalisten taiteiden perusopetusta antavassa Aimokoulussa yli kaksikymmentä vuotta. Hän harrastaa kalliotaiteen tutkimista ja on ollut Suomen muinaistaideseura ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2009. Muinaistaideharrastus näkyy myös hänen viimeisimmissä maalauksissaan, joissa on viittauksia muinaisiin merkkeihin ja symboleihin. Hämeenlinnan Taiteilijaseuran jäsenenä Suomalainen on ollut vuodesta 2016.

Pohjoinen verkko
Keltainen maisema