Piia Lieste

Syntynyt  1979 Rovaniemellä
Taiteen maisteri, graafinen suunnittelu, Lapin yliopisto

Teoksissaan Piia Lieste tarkastelee katutaiteen ja keramiikan välistä suhdetta. Keraamiikan historia on kietoutunut osaksi arkkitehtuurin, julkisen tilan ja rakennustaiteen historiaa. Siten keramiikka asettuu luontevasti myös katutaiteen kontekstiin. Hän tekee laatoista muodostuvia katutaideteoksia sekä katutaiteesta vaikutteita saavia keramiikkateoksia.

Lieste tuo teoksillaan näkyväksi ajan sekä kulttuurien toistuvuutta sekä kerroksellisuutta. Ympäristön sekä ihmisyyden tuhoavat voimat ovat usein toistuva teema. Teoksissa piilee myös toivo siitä, että tulevaisuudessa on vielä ihmiselämää ja arkeologiaa, keramiikkapalasten kulttuurillista tulkintaa.

Tähti ja rasti, katutaideteos